Do pobrania

Przekształcenie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów mieszkalnych we własność

Przekształcenie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów mieszkalnych we własność

Solidarna odpowiedzialność Inwestora - ważna Uchwała SN

Solidarna odpowiedzialność Inwestora - ważna Uchwała SN

Precedensowa Uchwała Sądu Najwyższego

Precedensowa Uchwała Sądu Najwyższego

Nowe ramy prawne realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Nowe ramy prawne realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Dodatkowe możliwości zmiany umowy na realizację zamówienia publicznego

Dodatkowe możliwości zmiany umowy na realizację zamówienia publicznego

Nowelizacja ustawy o własności lokali

Nowelizacja ustawy o własności lokali

Kodeks budowlany - analiza projektu ustawy

Kodeks budowlany - analiza projektu ustawy

Doing Business with public sector in Poland

Doing Business with public sector in Poland

Ustawa o prawach konsumenta - praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców

Ustawa o prawach konsumenta - praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców

Analiza funkcjonowania Ustawy deweloperskiej wraz z oceną planowanych zmian legislacyjnych

Analiza funkcjonowania Ustawy deweloperskiej wraz z oceną planowanych zmian legislacyjnych

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Omówienie najważniejszych, planowanych zmian na gruncie uregulowań prawnych z zakresu prawa budowlango w roku 2014

Omówienie najważniejszych, planowanych zmian na gruncie uregulowań prawnych z zakresu prawa budowlango w roku 2014

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - zamówienia publiczne

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - zamówienia publiczne